ประกาศคณะ

- ปิดประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม

20 ก.ค. 2554
ประกาศจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมเรื่อง "การส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา" - 
News-073_591005_001

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตาพิเศษ 60

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาใหม่ เทอม 2/59 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตาพิเศษ 60  รับทุนสูงสุด 20,000 บาท* เมื่อสัมภาษณ์และลงทะเบียน วันนี้ – 25 ธัน…
News-065_590916_ (1)

โครงการวิพากษ์ผลงานนักศึกษา โครงการ ด่านซ้าย เมืองแห่งสถาปัตยกรรมเพื่อทุกคน

โครงการวิพากษ์ผลงานนักศึกษา โครงการ ด่านซ้าย เมืองแห่งสถาปัตยกรรมเพื่อทุกคน ข้อเสนอการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกทางสถาปัตยกรรมแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ โดยนักศึกษ…
News-066_590916_ (1)

โครงการประกวดออกแบบร้านภายใต้โครงการ Cafe Amazon Awake Award

ยินดีด้วยกับ รางวัลความคิดสร้างสรรค์ จากโครงการประกวดออกแบบร้านภายใต้โครงการ Cafe Amazon Awake Award ทีม ” Green Step ” นัฐชัย คำแหงพล ศิรินภา จรูญชนม์ เจ…