news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

นักศึกษาคณะสถาปัตย์ คว้า “นางนพมาศ” ลอยกระทง ปี 58

25 พ.ย. 2558

สำหรับผลการประกวด “นางนพมาศ – เทพบุตร” และ ประกวดกระทง ประจำปีการศึกษา 2558
ประเภทรางวัล “นางนพมาศ” ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เบอร์ 4 น.ส.นุสรา สายเพชรสันติ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์