news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

photo

เรียนเชิญเข้าร่วมพิธีครอบครูและไหว้ครูช่าง

15 ก.ย. 2556

เนื่องในโอกาสที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครบรอบ 20 ปีการสถาปนาคณะ คณะกรรมการนักศึกษาจึงมีความยินดีขอเรียนเชิญท่านคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมพิธีครอบครูและไหว้ครูช่าง ครั้งใหญ่ของคณะ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่การศึกษาและการประกอบสัมมาอาชีพ

พิธีจัดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 เริ่มพิธีเวลา 8.00 น.เป็นต้นไป

พบกับบรรยากาศของเป็นสิริมงคลในพิธี ร่วมพบปะ ระหว่าง พี่ศิษย์เก่า ตั้งแต่ รุ่น 1-15
การแสดงทางของศิษย์ปัจจุบัน จำหน่ายของระลึก แล้วพบกันนะครับ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5) ชั้น 2
โทร.: 0 2579 1111 ต่อ 2106, 2115