news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

archiCAD1

โครงการอบรม ArchiCAD & Artlantis Education Training

8 พ.ค. 2555

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และผู้ที่สนใจ “โครงการอบรม บรรยายพิเศษ ArchiCAD & Artlantis Education training ครั้งที่ 1/2554″ ในวันที่ 22-25 พ.ค. 55 ตั้งและเวลา 09.00-16.30 น. โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญพร้อมโปรมแกรม Artlantis และArchiCAD Education for School or University

นศ.คนใดสนใจให้รีบสมัครภายในวันที่ 11 พ.ค.55 เพราะมีจำนวนจำกัดตอนนี้เหลือเพียง 10 ที่นั่งเท่านั้น! จ่ายค่าสมัครภายในวันที่ 18 พ.ค. 55 นี้ ได้ที่พี่แอนน่ะค่ะ (ศิษย์เก่าและปัจจุบัน 500 บาท ผู้ที่สนใจภายนอก 1500 บาท)