news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

2012-03-28_01

นักศึกษาสถาปัตย์ฯเข้ารับเกียรติบัตรในวันเกียรติยศลูกศรีปทุม

28 มี.ค. 2555

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสถาปัตย์ฯทุกคนที่เข้ารับเกียรติบัตรในวันเกียรติยศลูกศรีปทุม