news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

2012-03-30_01

การประชุมรับร่าง มคอ 1 ณ สภาสถาปนิก

30 มี.ค. 2555

อาจารย์ภาวิณ สุทธินนท์ และคณะประกอบด้วย อาจารย์ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์ ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ อาจารย์ชานนท์ วาสิงหน และ อาจารย์ดรุณ นาถจำนง เข้าประชุมรับร่าง มคอ 1 ณ สภาสถาปนิก