news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

ภาพบรรยากาศบูธนิทรรศการสถาบันการศึกษาในงานสถาปนิก’55

29 เม.ย. 2555

ภาพบรรยากาศบูธนิทรรศการสถาบันการศึกษาในงานสถาปนิก’55 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-29 เมษายน ที่เมืองทองธานี โดยมีอาจารย์อนุชา และอาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ