news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

โครงการติวศิลป์ เตรียมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2

28 เม.ย. 2555

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการติวศิลป์ เตรียมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 แก่ผู้สนใจศึกษาต่อ ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555  เวลา 10:00-15:00 น. ณ ห้อง 5-404 อาคารสยามบรมราชกุมารี มี อาจารย์อนุชา อาจารย์ดรุณ อาจารย์ณัฐวุฒิ(พี่ฟ้า) และ พี่เก่ง(ศิษย์เก่า) ร่วมกันเป็นวิทยากร และให้การต้อนรับน้องๆ