news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

666

โครงการตรวจสอบอาคารด้านวิศวกรรมหลังอุทกภัย

24 ธ.ค. 2554

อาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมกับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการเป็นวิศวกร สถาปนิกอาสา โครงการตรวจสอบอาคารด้านวิศวกรรมหลังอุทกภัย จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านอาคารแก่ผู้ประสบอุทกภัย หมู่บ้านเมืองเอกรังสิต เสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554