news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

333

รายการ “ร้อน รั่ว ร้าว” ของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม Creative Living

23 ม.ค. 2555

เมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมา อาจารย์อนุชา ยูสานนท์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษและอาจารย์อัศวิน ไทรสาคร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของเรา ได้รับเกียรติจาก สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม Creative Living เป็นวิทยากรในรายการ “ร้อน รั่ว ร้าว” ซึ่งมีรูปแบบรายการที่ มีเนื้อหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การซ่อมแซมบำรุง รักษาที่อยู่อาศัย รวมถึงการตอบ ปัญหาข้อซักถามจากทางบ้าน