news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

การประกวดแบบผ่านแนวคิด UNIVERSAL DESIGN ในรายการ “เมืองใจดี”

30 ม.ค. 2555
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ “เมืองใจดี” โดยบริษัท แก๊งค์ ซูเปอร์ จำกัด ร่วมกับ สสส.  จัดรายการเรียลริตี้เกมสโชว์ โดยแนวคิดหลักในการอาสาสร้างแรงบันดาลใจ ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการดำเนินชีวิตของทุกคน ผ่านแนวคิด UNIVERSAL DESIGN โดยให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างอบอุ่น ปลอดภัย และสุขใจ คณะได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 3 คน ประกอบด้วยนายกิตติศักดิ์ ศรีสุข, นายอัครเดช คมคาย และนายอมรศักดิ์ เชาวน์ณัฐเศวตกุล โดยมีอาจารย์อัศวิน ไทรสาคร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้ควบคุมทีมและให้คำปรึกษา

สำหรับการประกวดแบบในครั้งนี้ ทีมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ต้องทำการออกแบบและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับโจทย์ที่ทางรายการตั้งให้ พร้อมกับแข่งขันกับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อีก 7 สถาบันการศึกษา ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในโอกาสนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมให้กำลังใจแก่ทีมนักศึกษาด้วยครับ ซึ่งจะตัดสินผลงานและออกอากาศทางTPBS ประมาณเดือนเมษายนนี้