news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

ทัศนศึกษาวิชา ARC 291 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย

26 ส.ค. 2553

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการทัศนศึกษาวิชา ARC 291 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทยครั้งที่ 1 วันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2553 ครั้งที่ 2 วันที่ 16 – 19 กันยายน 2553 สถานที่โบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร, อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย, และวัดพระศรีมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก