news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมจัดอบรมเตรียมความพร้อมการสอบขอรับ ใบอนุญาตฯ

14 ม.ค. 2554

ภาพการเข้าอบรมเมื่อวันที่ 11 และวันที่ 18 ตุลาคม 2552 ณ ห้อง 5 – 202 อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยมีศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเข้าร่วมอบรม