news

ประชาสัมพันธ์

News-073_591005_001

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตาพิเศษ 60

5 ต.ค. 2559

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาใหม่ เทอม 2/59

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตาพิเศษ 60 
รับทุนสูงสุด 20,000 บาท*
เมื่อสัมภาษณ์และลงทะเบียน วันนี้ – 25 ธันวาคม 2559

*เงื่อนไขตามมหาวิทยาลัยกำหนด

คลิกสมัครเรียนออนไลน์

สำหรับน้องๆที่กำลังศึกษา ม.6 / กศน./ ปวช.
สมัครได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 9.00 – 17.00 น.
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4
หรือ 08 4751 2900-5

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #Dek60