ข่าว-กิจกรรมคณะ

SOA X10 Exhibition

21 ก.ค. 2559

จัดแสดงผลงานนักแสดงนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ที่ Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่ 21 – 24 กรกฎาคม 2559