ประชาสัมพันธ์

News-055_590703_001

SOA X10

3 ก.ค. 2559

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญร่วมงาน SOA X10

19-24 กรกฎาคม ณ หอศิลป์กรุงเทพ ปทุมวัน BACC
 

19-24 กรกฎาคม

งานแสดงนิทรรศการผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

21 กรกฎาคม

สัมมนาผู้ประกอบการในธุรกิจคอนโดและบ้านพัก สำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่
ในหัวข้อ “ลงทุนแล้วรวย รวยแล้วลงทุน”
 

24 กรกฎาคม

International Lecture Series ในหัวข้อ “Organic Architecture Masonry”
โดย Kevin Low, God of Small Things
และ ผศ. บุญเสริม เปรมธาดา เจ้าของรางวัล Grand Prize and Category Winner
“Special Solution” จากผลงานออกแบบอาคาร “สถาบันกันตนา”

25-26 กรกฎาคม

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ The “THINKING HANDS” Workshop with Kevin Low
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

 

 

 News-055_590706_003
 News-055_590706_002
รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 02 579 1111 ต่อ 2106 หรือ www.spu.ac.th/architecture
Facebook Fanpage : activeedgespu