ข่าว-กิจกรรมคณะ

House Studio +4

4 มิ.ย. 2559

ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมของนักศึกษา House Studio +4 ค้นหาตัวเอง สร้างความแตกต่าง
17-30 มิถุนายน 2559
เวลา8.30-18.00 น.
ชั้น1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม