ประชาสัมพันธ์

4 HOUSE STUDIOS

2 มิ.ย. 2559

ที่นี่ที่เดียว SOA+SPU กับการเรียนการสอน
ระบบ 4 HOUSES STUDIO ในภาพ การเรียนการสอนระบบ HOUSES STUDIO
เมื่อเริ่มที่ความแตกต่าง วิธีการสอนจึงต่างจากรูปแบบทั่วไปที่หลายคนคุ้นเคย เพราะแต่ละคนมีความถนัด
และความต้องการที่ไม่เหมือนกัน คณะสถาปัตย์ฯ ม.ศรีปทุม จึงทำการแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆ โดยมี
อาจารย์และรุ่นพี่คอยเป็นพี่เลี้ยง ในลักษณะของ 4 House Studio (ลองนึกตัวอย่างที่เราคุ้นเคย อย่างเช่นใน
ภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter ที่แยกเด็กๆ ออกเป็นบ้านย่อยๆ เพื่อให้เกิดการแข่งขันพัฒนาในวิธีการสอนและวิธีการคิดที่ต่างๆ กัน)
และมีการเรียนการสอนร่วมกันระหว่าง ปี 2 และ ปี 3 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด
ซึ่งจะมีความเข้มข้น และอรรถรสในการเรียนการสอน เพื่อให้ค้นพบตัวตนในแบบของตัวเอง
ฉีกแนวคิดการเรียนแบบเดิม เพิ่มเติมกับตัวจริง เรียนที่คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อยากรู้เรื่องการเรียนแบบสถาปัตย์ คลิก

http://www.spu.ac.th/campaign/bachelor/faculty.php?id=5