news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

โครงการสำรวจวางอนาคตผังเมืองฯ ร่วม รพ.สมเด็จพระยุพราช อ.ด่านซ้าย จ.เลย

28 พ.ค. 2559

โครงการสำรวจวางอนาคตผังเมืองฯ ร่วม รพ.สมเด็จพระยุพราช อ.ด่านซ้าย จ.เลย
》》》คุณอรอุมา อุมารังษี หัวหน้ากายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ร่วมกับ อาจารย์ธีรบูลย์ ฉลองมณีรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมมือทางวิชาการบริการเพื่อสังคมจัดโครงการ “ด่านซ้ายเมืองแห่งอารยสถาปัตย์” ในการสำรวจพื้นที่และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานราชการ สวนสาธารณะ สถานที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางศาสนา ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท เพื่อเตรียมข้อมูลในการออกแบบวางผังเมืองด้าน “การสร้างทางเท้าสำหรับรถวีลแชร์” ในการรองรับและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นเมืองตัวอย่างต่อการให้บริการกับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการกรณีใช้รถวีลแชร์ ในการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา
》》》สำหรับสถานที่การสำรวจพื้นที่ในการออกแบบ “สร้างทางเท้าสำหรับรถวีลแชร์” ณ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีดังนี้…
- เทศบาลตำบลด่านซ้าย
- เทศบาลตำบลศรีสองรัก
- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
- วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา
- วัดพระธาตุศรีสองรัก
- วัดโพธิ์ชัย (พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนด่านซ้าย)
- โรงแรม ภูนาคำ รีสอร์ท
- โรงแรม เลยพนไมล์ รีสอร์ท
- โรงแรม เอสบี รีสอร์ท
- โรงแรม เมาน์เทนกรีน รีสอร์ท
- โรงแรม รังเย็น รีสอร์ท
- โรงแรม ปนัดดา รีสอร์ท
- บ้านชานภู