ข่าว-กิจกรรมคณะ

4 สถาบัน

13 ก.พ. 2559

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้ง 4 มหาลัย (มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน) ได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างมหาวิทยาลัยอย่างสนุกสนานสามัคคี