news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

ดอกบัวเกมส์ 2016

1 มี.ค. 2559

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ เข้าร่วมกิจกรรมดอกบัวเกมส์ การแข่งขันกีฬาภายใน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2559