UploadImage

UploadImage
#DEK62 เตรียมตัวให้พร้อม ถ้าไม่อยากพลาดโอกาสดีๆ

มาสมัครตอนนี้ยังทันแน่นอน! เลือกเรียนสาขาคณะสาขาไหนก็ได้ กับหลากสาขาวิชาที่น่าสนใจ เรียนแบบรู้ลึกรู้จริงทุกสายอาชีพ มีคณาจารย์ระดับมืออาชีพในแต่ละสาขา พร้อมให้น้องๆทุกคนเป็น “ตัวจริง” ในสายอาชีพ ก้าวสู่การเป็นที่ 1 เพราะที่ SPU เราเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง!  

 

UploadImage

UploadImage    หลักสูตร 4 - 5 ปี
เตรียมตัวให้พร้อม ถ้าไม่อยากพลาดโอกาสดีๆ “ เปิดเทอม 21 ส.ค. 62 ”
สมัครและลงทะเบียนวันนี้ - 31 ส.ค. 62

• ม.6
• ปวช.
• กศน.

UploadImage
 

มีคณะอะไรน่าเรียนมั่งนะ?

เลือกเรียนที่ชอบ ต่อยอดอาชีพที่ใช่ ! DEK-SPU เราเลือกเองได้ . . .

คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อาชีพที่ใช่ : เจ้าของธุรกิจ, บุคลากรในสถานประกอบการชั้นนำ
สไตล์ที่ชอบ : มีมุมมองหลายด้าน, อยากทำธุรกิจ, มีไอเดียเจ๋งๆ อยากปล่อยของ
Read more

วิทยาลัยการบินและคมนาคม

อาชีพที่ใช่ : นักบิน, งานด้านความปลอดภัยการบิน, งานด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ, งานด้านการบิน
สไตล์ที่ชอบ : รอบคอบ, ตัดสินใจรวดเร็วได้ดี
Read more

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

อาชีพที่ใช่ : แอร์โฮสเตส/สจ๊วต, พนักงานบริการส่วนภาคพื้น, ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว, ผู้จัดการโรงแรม
สไตล์ที่ชอบ : ชอบ Take care, หน้าผมเป๊ะ 
Read more

คณะศิลปศาสตร์

อาชีพที่ใช่ : เจ้าหน้าที่สถานทูต, เจ้าหน้าที่องค์
การระหว่างประเทศ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
,นักแปล/ล่าม
สไตล์ที่ชอบ : พูดเก่ง, เน้นภาษา
Read more

คณะนิเทศศาสตร์

อาชีพที่ใช่ : นักสร้างสรรค์งานโฆษณา, ช่างภาพ, พิธีกร, นักแสดง/ศิลปิน, ผู้กำกับการแสดง,
สไตล์ลิสต์, เจ้าของธุรกิจแฟชั่น
สไตล์ที่ชอบ : กล้าแสดงออก, มั่นใจ, มีความคิดสร้างสรรค์
Read more

คณะบริหารธุรกิจ

อาชีพที่ใช่ : เจ้าของธุรกิจ, Startup, นักลงทุน,
นักวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ, เจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจการบิน, นักวิจัยแลัวิเคราะห์การตลาด
สไตล์ที่ชอบ : อยากทำธุรกิจ, อยากเป็นเจ้าของกิจการ, ชอบวิเคราะห์
Read more

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

อาชีพที่ใช่ : นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ,
นักวางแผนการขนส่งและกระจายสินค้า,
นักวางแผนอุปสงค์, ผู้บริหารคลังสินค้า
สไตล์ที่ชอบ : ชอบวางระบบ, เป็นนักวางแผน
Read more

คณะบัญชี

อาชีพที่ใช่ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, ผู้ตรวจ
สอบภายใน, ผู้สอบบัญชีภาษีอากร, เจ้าของ
บริษัทรับทำบัญชี, นักบัญชี
สไตล์ที่ชอบ : รอบคอบ, ชอบตัวเลข, เก่งคิดคำนวณ
Read more

คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาชีพที่ใช่ : วิศวกรโยธา, วิศวกรไฟฟ้า,
วิศวกรโรงงาน, ผู้รับเหมาก่อสร้าง, วิศวกร
ระบบโลจิสติกส์, วิศวกรยานยนต์
สไตล์ที่ชอบ : อยากเป็นวิศวกร, ชอบกลไล
Read more

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาชีพที่ใช่ : นักพัฒนาระบบไอที, นักวิเคราะห์
และออกแบบระบบงานไอที, Programmer,
Software Developer, Web Master
สไตล์ที่ชอบ : ชอบไอที, สนใจเทคโนโลยี
Read more

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

อาชีพที่ใช่ : สถาปนิก, มัณฑนากร, นักออก
แบบตกแต่งภายใน, นักออกแบบอิสระ,
ที่ปรึกษาโครงการ
สไตล์ที่ชอบ : ชอบวาดรูป, ชอบออกแบบ
Read more

คณะดิจิทัลมีเดีย

อาชีพที่ใช่ : นักวาดภาพประกอบ, สร้างเกม,
นักออกแบบภาพพื้นผิวสำหรับโมเดล 3 มิติ,
สร้างภาพยนตร์ Animation, กราฟิกดีไซเนอร์
สไตล์ที่ชอบ : ชอบวาดรูป, อยากสร้างเกม,
รักงานอิสระ
Read more

คณะนิติศาสตร์

อาชีพที่ใช่ : ผู้พิพากษา, อัยการ, ทนายความ,
ตำรวจ, นิติกรทั้งภาครัฐและเอกชน, ที่ปรึกษา
กฎหมาย, เจ้าของธุรกิจ
สไตล์ที่ชอบ : กล้าแสดงออก, มั่นใจ, สุขุม
Read more

วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม

อาชีพที่ใช่ : แอร์โฮสเตส/สจ๊วต, เจ้าหน้าที่
บริการส่วนภาคพื้น, ผู้จัดการโรงแรม,
เจ้าหน้าที่สถานทูต, เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ,
นักแปล/ล่าม
สไตล์ที่ชอบ : เด็กอินเตอร์, ชอบภาษา
Read more

UploadImage
   ขั้นตอนการสมัครง่ายๆ
   สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้

 
UploadImage

กรอกใบสมัคร ด้วยตนเองที่
ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หรือสมัครออนไลน์ได้ คลิก

UploadImage

ชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท

UploadImage
UploadImage

ยื่นเอกสารการสมัคร
และทดสอบความถนัด

UploadImage

สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด)
สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป

UploadImage

ชำระเงินลงทะเบียน​

UploadImage

1. ชำระด้วยเงินสด ชำระเงินเต็มจำนวนหรือขั้นต่ำที่ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนเปิดเทอม
2. ชำระด้วยเงินกู้เรียนในกองทุน กยศ.หรือ กรอ. ต้องชำระเงินขั้นต่ำที่ 4,000 บาท

UploadImage
 
 

หมายเหตุ :
*ผู้ที่สมัครออนไลน์ให้นำเอกสารการสมัครมายื่นในวันลงทะเบียน
**ทดสอบความถนัด สำหรับผู้ที่สมัครเรียนในวิทยาลัยนานาชาติและคณะดิจิทัลมีเดียเท่านั้น
***กู้เรียนด้วยกองทุน กยศ. สำหรับผู้กู้ กยศ.ต่อเนื่องเท่านั้น


   

*เงื่อนไขการรับทุน

 
 
 
UploadImageสมัครและลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
UploadImageสามารถเลือกรับทุนที่ดีที่สุดเพียง 1 ทุนเท่านั้น
 
 
UploadImageเปิดสอนหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
UploadImageผู้รับจบการศึกษาระดับ ม.6 / ปวช. / กศน.
 
 
 
 

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 11 ชั้น 2

โทร : 025586888 ต่อ 2121-4

UploadImage   UploadImage   UploadImage