UploadImage
#Dek 61 เด็กเทียบโอนเตรียมตัวให้พร้อม ตอนนี้ศรีปทุมเราเปิดรับสมัครแล้ว! มาเลือกเรียนหลากสาขาที่น่าสนใจ กับการเรียนรูปแบบใหม่ ให้รู้ลึกรู้จริงทุกสายอาชีพ เพราะเรามีคณาจารย์ระดับมืออาชีพในแต่ละสาขา พร้อมให้น้องๆทุกคนเป็น “ตัวจริง” ในสายอาชีพ ก้าวสู่การเป็นที่ 1 เพราะที่ SPU เราเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง! 


 
 
UploadImage
อาจารย์ผู้สอน เป็นตัวจริงจากทุกสายอาชีพ
จบไปได้งานทำ 100% ไม่ต้องลุ้น!
เปิดรับสมัครทุกวัน ในช่วงเวลาทำการ
เปิดรับเฉพาะสาขา ตามที่กำหนดเท่านั้น
UploadImage
     
UploadImage

วิทยาลัยการบินและคมนาคม

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

คณะศิลปศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

คณะบัญชี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

UploadImage
   ขั้นตอนการสมัครง่ายๆ
   สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้

 
UploadImage

กรอกใบสมัคร ด้วยตนเองที่
ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หรือสมัครออนไลน์ได้ คลิก

UploadImage

ชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท

UploadImage
UploadImage

ยื่นเอกสารการสมัคร*
และทดสอบความถนัด

UploadImage

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ใบแสดงผลการศึกษาจากสถาบันเดิม และคำอธิบายรายวิชาจากสถาบันเดิม
• สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
• สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
• รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป

UploadImage

ชำระเงินลงทะเบียน​

UploadImage

ชำระเงินค่าจองสิทธิการลงทะเบียนที่ 15,000 บาท และ ชำระเงินส่วนที่เหลือเมื่อผลเทียบโอนออกแล้ว ตามจำนวนจริง

ค่าเล่าเรียน**

 
 

หมายเหตุ :
*ผู้ที่สมัครออนไลน์ให้นำเอกสารการสมัครมายื่นในวันลงทะเบียน
**สอบถามค่าเล่าเรียนได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่

   

*เงื่อนไขการสมัคร

 
 
 
UploadImageสมัครและลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
UploadImageสามารถเลือกเรียนได้เฉพาะคณะสาขาที่เปิดสอนเท่านั้น
 
 
UploadImageเปิดสอนหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
UploadImageรับเฉพาะผู้จบการศึกษาปริญญาตรีใบที่สองและเทียบโอนเท่านั้น
 
 
 
 

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 11 ชั้น 2

โทร : 025586888 ต่อ 2121-4
หรือ : 06 1420 5641-4

UploadImage   UploadImage   UploadImage