ม.ศรีปทุม ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์