ม.ศรีปทุม จับมือ ออมสิน MOU 3โปรเจกต์ เพื่อประชาชน!! มหาวิทยาลัยประชาชน – ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น – ส่งเสริม Startup และ SMEs