ดิจิทัลมีเดีย เติมเต็มจินตนาการ “CHARACTER DESIGN WORKSHOP”