พานไหว้ครู ม.ศรีปทุม ไอเดียร์สร้างสรรค์ นักศึกษา 10 คณะ 4 วิทยาลัย ร่วมรำลึกพระคุณครูอาจารย์