บัญชี SPU Congratulations ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ขวัญนรี กล้าปราบโจร ได้สอบผ่าน การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์