นักศึกษาบัญชี SPU เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง “การก้าวสู่นักบัญชีมืออาชีพ”