ผช.เลขา รมต.ศึกษา เยี่ยมชมศักยภาพเด็กพันธุ์ใหม่ ศรีปทุม