เรียนรู้กับตัวจริงโลจิสติกส์ ศรีปทุม เจาะลึก “ความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบทางธุรกิจ”