มหาวิทยาลัยซีอาน ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย-จีน