เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง อาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ นิเทศงานสหกิจนานาชาติ ณ เมืองเวียงจันทน์ สปป.ลาว บริษัท SKNP จำกัด