SBS SPU อัพสกิลบัณฑิตพันธุ์ใหม่ด้วย “เทคนิคการปั้นยอดขายออนไลน์ให้ถึงเป้า” กับมืออาชีพ โดย คุณป้อม ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ