ทีมคณาจารย์คุณภาพ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ด้าน Technology สู่บุคลากร ปตท. PTTEP.