ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์