บัญชี SPU จัดอบรม Reskill-Upskill โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์