ปัจฉิมนิเทศ ขอขมา กิจกรรมสัมพันธ์นำสุข “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำหรับนักบริหารรุ่นที่ ๗” สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๔๘ ม.ศรีปทุม