ดิจิทัลมีเดีย SPU ร่วมแสดงผลงาน “วาดด้วยรัก ภักดิ์ด้วยใจ” ณ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว