ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ”63