เจาะลึกตลาดการค้าใน CLMV+ จีน สร้างความสำเร็จได้อย่างไร โดย สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ