ด่วน! สำหรับนักศึกษา SPU ขอเชิญส่งผลงานประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระดับมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษา2/2566 ส่งผลงาน ภายใน 31 พ.ค.นี้

UploadImage
 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) ร่วมส่งผลงาน ประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระดับมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 2/2566  โดยสามารถส่งผลงานได้ที่ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ อาคาร 10 ชั้น 5  ม.ศรีปทุม กทม.(บางเขน) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ที่ทำการคณะ หรือ สาขาวิชา ของนักศึกษา

UploadImage