วิศวกรรุ่นใหม่ไฟแรง! DEK วิศวกรรมระบบราง SPU เข้าศึกษาดูงานจริง โครงการ "MUAK LEX TUNNEL ENTRACE OF HSR THAILAND - CHINA"

UploadImage
 

นักศึกษาวิศวกรรมระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ลงพื้นที่เข้าศึกษาดูงานการขุดเจาะอุโมงค์ โครงการ "MUAK LEX TUNNEL ENTRACE OF HSR THAILAND - CHINA"  โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและจีน  ในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา โดยมีคุณพลวุฒิและทีมงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมโครงการฯ สำหรับการศึกษาดูงานครั้งนี้  เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมระบบราง SPU ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เข้าใจการทำงานของวิศวกรระบบราง   กระบวนการก่อสร้างอุโมงค์   เทคโนโลยีที่ใช้   และมาตรฐานความปลอดภัย เสริมสร้างทักษะ และเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสำหรับการทำงานในอนาคต เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage
 
สำหรับโครงการ "MUAK LEX TUNNEL ENTRACE OF HSR THAILAND - CHINA"  เป็นโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางรถไฟฟ้าความเร็วสูง   ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร   ใช้เทคโนโลยีการขุดเจาะอุโมงค์แบบ TBM (Tunnel Boring Machine)   ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง   โครงการนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2568   และจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค   ส่งเสริมการค้าการลงทุน   การท่องเที่ยว   และเศรษฐกิจของประเทศ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage