พลาดไม่ได้! ขอเชิญชวน นักศึกษา SPU เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ” “เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน”

UploadImage
 

จบใหม่ยังไงก็ได้งาน! ‍‍ลับเก่งเขียนเรซูเม่
พร้อมทำงานให้ปังทุกสถานการณ์!!
 
ขอเชิญนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมการอบรม ออนไลน์
หัวข้อ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน”
 
โดย วิทยากร คุณปรัชญ์กวิน กิตติเลิศวีรกุล
บริษัท JOBTOPGUN
 
ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30-15.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์  Google Meet https://meet.google.com/mnr-ddwu-xvu
จัดโดย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม


UploadImage