คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม จัดอบรม English Camp สำหรับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ กับ KurDew English ติวเตอร์ตัวจี๊ดด้านภาษา

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย คณะศิลปศาสตร์ ,วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ,คณะดิจิทัลมีเดีย ,คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ภายใต้กิจกรรม English Camp เพื่อเสริมแกร่งภาษาและวัฒนธรรม สู่การเป็น Global Citizenship มืออาชีพ ซึ่งสัปดาห์นี้มาเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ กับ KurDew English ติวเตอร์ตัวจี๊ดด้านภาษา คุณชัยธวัช มโนชัยเจริญกุล หรือครูดิว  ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ให้กับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่เข้ารับการอบรม โดยมี ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ SPU ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ณ ห้องออดิทรอเรียม 2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทมง(บางเขน) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage