สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ SPU บริการวิชาการสู่สังคม จัดการสัมนาการประยุกต์ใช้ “Voice Mirroring” ในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

UploadImage
 

สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริการวิชาการสู่สังคม ร่วมกับ JAPANFOUNDATION ด้วยการจัดสัมมนาวิชาการสำหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย หัวข้อเรื่อง การประยุกต์ใช้ “Voice Mirroring” ในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น Application of “Voice Mirroring” in Japanese Language Teaching โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และ ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Professor WANG Nobuko และ อาจารย์ HATTA Naomi ร่วมถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ดีๆสำหรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

UploadImage

ดร.ณัฐชัย ศรีเอี่ยม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า みなさま、おはようございます。สวัสดีครับ สำหรับการจัดงานสัมมนา วิชาการสำหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย หัวข้อ การประยุกต์ใช้ “Voice Mirroring” ในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น Application of “Voice Mirroring” in Japanese Language Teaching ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นของอาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย และเพื่อเป็นการสร้างเครือค่ายและการประชาสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมและโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  อุดมศึกษา  และสถาบันที่สอนภาษาญี่ปุ่นภายนอก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์การส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (Japan Foundation, Bangkok) ในการประชาสัมพันธ์และจัดเตรียมวิทยากรผู้เขียวชาญ 2 คน คือ Professor WANG Nobuko [王 伸子] และอาจารย์ HATTA Naomi [八田 直美]  จากมหาวิทยาลัย Senshu จังหวัดโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

UploadImage

ทั้งนี้ ในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมจำนวน 47 คน โดยแบ่งเป็น อาจารย์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 16 แห่ง อาจารย์ระดับอุดมศึกษาจำนวน 14 แห่ง และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน 5 แห่ง ดร.ณัฐชัย กล่าว

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage