ทำไมต้อง SPUCON2023? ม.ศรีปทุม ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการและเข้าร่วมงาน SPUCON2023 (Virtual Conf. ผ่าน Zoom)

UploadImage
 

*** ทำไมต้อง SPUCON2023? ***
> ยื่นขอสำเร็จการศึกษา >> ขอตำแหน่งทางวิชาการ >>> อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร >>>> โอกาสตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเข้าร่วมงาน SPUCON2023 (Virtual Conf. ผ่าน Zoom) ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2566 http://spucon.spu.ac.th
>> ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) ผ่าน Zoom วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566
>> ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
อีเมล spucon@spu.ac.th Line ID: spuresearch
โทร. 089-054-4849 (คุณอรกัญญา) 062-414-9090 (ดร.กฤต) 085-075-2007 (รศ.ดร.สุบิน)


*** Why SPUCON2023 ? ***
> For graduation
>> For academic position
>>> For qualified HE course lecturers
>>>> Opportunity to publish in indexed academic journals
Submit your academic and research papers to attend the 18th National and the 8th International Sripatum University Conference: (SPUCON2023) until  25 September 2023 at http://spucon.spu.ac.th
>>Virtual Conference via Facebook Live and Zoom
The event will be on Friday 27 October 2023.
>> Further information, please contact: Research Facilitation and Development Center
E-mail: spucon@spu.ac.th Line ID: spuresearch
Tel. 085-075-2007 (Assoc. Prof. Subin Yurarach, Ph.D.) 062-414-9090 (Dr. Grid)
089-054-4849 (K. Ornkunya Sukkaew)
#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SPUCON2023

UploadImage