ประชาสัมพันธ์ : ม.ศรีปทุม จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 52

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 52
ระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2566

UploadImage