คณะบัญชี SPU ร่วมกับ กรมสรรพากร จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “RD go Campus” มุ่งยกระดับความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรฯ สำหรับนักศึกษา

UploadImage
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับ คุณสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ รองอธิบดีกรมสรรพากร ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด และมอบวุฒิบัตร แก่นักศึกษาคณะบัญชี SPU ที่ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการ RD go Campus ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมและเพิ่มพูนศักยภาพพร้อมทั้งยกระดับความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรฯ ภายใต้ความร่วมมือของกรมสรรพากรและมหาวิทยาลัยศรีปทุม  ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 และ 26 – 27 มิถุนายน 2566 ณ ห้องออดิทรอเรียม 2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.บางเขน

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage