ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี Education NEXT Forum 2023

UploadImage
 

ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ที่3จากซ้าย) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ในฐานะ Official Supporter การจัดงานสัมมนาวิชาการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี Education NEXT Forum 2023 (ครั้งที่ 8) ภายใต้แนวคิดหลัก The Future of Education for Economic Value โดยมี น.อ.ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ที่ปรึกษาการจัดงานฯ (ที่2จากซ้าย) ให้การต้อนรับ  ณ ห้อง Mayfair Ballroom โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ซึ่งเป็นเวทีแสดงนวัตกรรม ความก้าวหน้า Tech. ผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ วิธีการใหม่  Ecosystem ของการพัฒนาทุนมนุษย์ให้ตรงกับความต้องการของประเทศและโลก

UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage