ครบรอบ 53 ปีศรีปทุม! ขอเชิญชวนบุคลากร ม.ศรีปทุม เข้าร่วมกิจกรรม วิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งเพื่อชีวิต SPU FUN RUN #2

UploadImage
 

สำนักงานการกีฬา ร่วมกับ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรม  SPU FUN RUN วิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งเพื่อชีวิต #2
เนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปีศรีปทุม

ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ อาคาร 40 ปีศรีปทุม(อาคาร11 จุดstart)

สนใจสมัครเข้าร่วม SPU FUN RUN #2
ลงทะเบียน : Click https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfElm8PbGaCXQZM1W-FNT1PILpYuMr4bRCEIzJZ4Xi_dvbX1g/viewform

UploadImage