ม.ศรีปทุม มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ สน.บางเขน เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงาน

UploadImage
 

(เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566)  อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง ให้แก่ พ.ต.อ.อนันต์ วรสาตร์ ผกก.สน.บางเขน เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลบางเขน ในงานการประชุมปฐมนิเทศ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สถานีตำรวจนครบาลบางเขน โดยมี อาจารย์กฤช กาญจนาภา ผู้ช่วยอธิการบดีประจำสำนักงานอธิการบดีและประธานที่ปรึกษา กต.ตร.สน.บางเขน ,อาจารย์ภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน ,อาจารย์มณฑล ทองพนัง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอาจารย์ปิยะศักดิ์ รัตนภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานอาคารสถานที่ เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

UploadImage