ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันวิสาขบูชา และ พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10

UploadImage
 

ศูนย์ศิลปวัฒธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.50 – 11.00 น.
ณ บริเวณ Exhibition Hall อาคาร 11 ชั้น 1 โซน A  
 
และขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566  เวลา 11.00 – 12.00 น.
สถานที่ : ณ บริเวณ Exhibition Hall อาคาร 11 ชั้น 1 โซน A


UploadImage


กำหนดการ

 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันวิสาขบูชา
 
UploadImage

กำหนดการ
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 

UploadImage