วบจ.ม.ศรีปทุม ต้อนรับผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมหารือการพัฒนาหลักสูตร Degree & Non-Degree (Short Course) ด้านพยาบาลศาสตร์

UploadImage
 

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะผู้บริหาร ในการเข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาหลักสูตร Degree & Non-Degree (Short Course) ด้านพยาบาลศาสตร์ ระหว่าง วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมส่วนงานต่างๆของ SPU ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage