สาขานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน ป.โท SPU ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “นวัตกรรมทางการศึกษาในยุคดิจิทัล” ประจำปี 2566 ชิงเงินรางวัลรวม 20,000

UploadImage
 

ด่วน !!! หลักสูตรปริญญาโท สาขานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน SPU
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “นวัตกรรมทางการศึกษาในยุคดิจิทัล” ประจำปี 2566
ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท (สองหมื่นบาท)
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2566
ประกาศผลการพิจารณารอบแรก วันที่ 10 มิถุนายน 2566
สามารถศึกษาเกณฑ์การประกวดได้ในเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/16mEkyBneKDuT6w6bdPBZejSQIcXu1bCo?usp=sharing
ช่องทางการสมัคร พร้อมส่งผลงานประกวด ส่งผ่าน https://forms.gle/wj81iYTN58xGtJ1eA
การประกวดรอบตัดสิน วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
**ผู้เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมจะได้รับเกียรติบัตร**


UploadImage