ม.ศรีปทุม ส่งทีมนักกีฬาบุคลากร เข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬาบุคลากรเอกชนสัมพันธ์” ครั้งที่ 7

UploadImage
 

(วันที่ 20 พ.ค.2566)  ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ อาจารย์สมเกียรติ สมบูรณ์เงิน ผู้ช่วยอธิการบดี SPUC พร้อมด้วย อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา นำทีมคณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตชลบุรี จำนวน 34 คน เป็นตัวแทนนักกีฬาบุคลากร SPU เข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬาบุคลากรเอกชนสัมพันธ์” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 ซึ่งมีบุคลากรนักกีฬาจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เข้าร่วมจำนวน 15 สถาบัน จัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 

UploadImage

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ ทางด้าน (เจ้าภาพ) จัดการแข่งขันคือ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า โดยมีชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน จำนวน 4 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬาวอลเลย์บอลทีมผสม ,กีฬาแบดมินตันคู่ผสม ,กีฬาโบว์ลิ่ง ชายคู่/หญิงคู่ /คู่ผสม และกีฬาเปตอง ชายคู่/หญิงคู่

UploadImage

ทั้งนี้ในพิธีเปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติจาก ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ณ สนามกีฬาฟุตซอล อาคารเกฒทัศนา ชั้น 12 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

UploadImage

รายนามสถาบันการศึกษาเอกชน จำนวน 15 สถาบันที่เข้าร่วม ได้แก่
1.มหาวิทยาลัย รังสิต
2.มหาวิทยาลัย เกริก
3.มหาวิทยาลัย ศรีปทุม
4.มหาวิทยาลัย เซาธือีสท์บางกอก
5.มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
6.มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์
7.มหาวิทยาลัย นอร์ทกรุงเทพ
8.มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย
9.มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
10.สถาบัน รัชต์ภาคย์
11.สถาบัน เทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
12.มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
13.มหาวิทยาลัย รัตนบัณฑิต
14.มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี
15.มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage