SPU ร่วมหารือผู้แทนจากสถาบัน University of Mary Hardin, USA มุ่งพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 สถาบัน

UploadImage
 

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ Dr. Jesse Mala, Professor of Sport Management  ผู้แทนจากสถาบัน University of Mary Hardin-Baylor (UMHB), USA  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร จากคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับพร้อมร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดโครงการร่วมระหว่าง 2 สถาบัน ในการจัดกิจกรรมการบริการและพัฒนาชุมชนในประเทศไทย ซึ่งทาง UMHB วางแผนที่จะพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบ Study Abroad ให้กับนักศึกษาชาวอเมริกันของ UMHB โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษาของทั้ง 2 สถาบัน ได้เรียนรู้การเป็นผู้มีจิตอาสา พร้อมทั้งการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและทักษะการใช้ชีวิต รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ณ ห้องประชุม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage