SPU จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566 ระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 9 - 11 มิ.ย. 66

UploadImage
 

แล้วพบกัน..... 9 - 11 มิถุนายน 2566 นี้!!
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU)
จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา  2566
ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1 ชั้น 5)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
**การแต่งกาย ชุดนักศึกษา
 

กำหนดการ

UploadImageUploadImage


UploadImage